2020-04-08

Szanowni Państwo!

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 na świecie, a w szczególności w Europie, klienci i partnerzy MELKA  kierują do nas wiele pytań na temat funkcjonowania naszej firmy. Dlatego pragniemy poinformować, że obecnie nie zaszły żadne zmiany w naszych zwykłych procesach operacyjnych, technologicznych i biznesowych.

PRODUKCJA

Produkujemy bez przerwy. Nasze zapasy magazynowe surowców i komponentów oraz zdywersyfikowana struktura zaopatrzenia pozwala produkować cały asortyment produktów bez zakłóceń.

DOSTAWY

W wielu krajach obowiązują ograniczenia przemieszczania się ludzi, ale nie ruchu towarów, dlatego zapewniamy dostawy wszystkich towarów w zwykłym trybie. Ewentualne opóźnienia w dostawach możliwe są jedynie z powodu wprowadzenia dodatkowych obostrzeń epidemiologicznych w UE. Informujemy naszych klientów na bieżąco o przebiegu realizacji dostaw.

BEZPIECZEŃSTWO

MELKA nie planuje ogłaszać kwarantanny.

Na terenie zakładów produkcyjnych i biur MELKA  zostały wprowadzone i są przestrzegane wszystkie środki ochrony pracowników przed wirusem: anulowane są podróże służbowe i wizyty w nadchodzących miesiącach. Ściśle przestrzegane są zasady higieny pomieszczeń, higieny osobistej pracowników oraz monitorowane jest ich zdrowie; zainstalowane zostały dozowniki z płynem dezynfekcyjnym etc.

W przypadku wszystkich pojawiających się pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Maciejem Melka  +48 694 437 307 ; e-mail:maciej@melka.com.pl

JESTEŚMY DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI